Onze secretariaten

 • Lokeren - 09/348.38.45
  Groendreef 31
 • Dendermonde - 052/25.87.42
  Begijnhoflaan 1
 • Hamme - 052/72.72.25
  Verbindingsstraat 66

Surf direct naar ...

aanvraag info

online inschrijven

test je kennis

eloprivacy policy

Inschrijven op nieuwsbrief

infokmo portefeuille


1. Wat?
2. Heb je nog vragen?
3. Procedure bij inschrijving in CVO Leerstad

1. Wat ?

De KMO-portefeuille is een steunmaatregel waar KMO's, vrije beroepen, zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep gebruik kunnen van maken voor een opleiding.

De volgende informatie is integraal overgenomen uit www.kmo-portefeuille.be.

"Succesvol ondernemen is investeren in kennis: om de vaardigheden van uw personeel uit te breiden, om de knowhow van uw experts verder uit te diepen, om de inzetbaarheid van uw werknemers te verhogen..."

Elke opleiding die door erkende dienstverleners gegeven wordt, komt in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille.

Concrete voorbeelden:
taaltraining, informaticaopleidingen, vorming rond marketing en communicatie, organisatieprocessen, sociale vaardigheden, enz. 

2. Heb je nog vragen ?

Alle informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Bel naar de Vlaamse Infolijn op het gratis (verkort) nummer: 1700. 

 3. Procedure bij inschrijving in CVO Leerstad

 • Je werkgever doet onmiddellijk een aanvraag tot subsidiëring bij de KMO-portefeuille. Deze aanvraag moet binnen de 14 dagen na de officiële start van de cursus gebeuren. Je inschrijving wordt dan “gereserveerd” tot de betaling van je werkgever is gestort. Dit betekent ook dat als je inschrijft voor een cursus die al 3 weken gestart is, je werkgever geen aanvraag meer kan doen en dat je het gewone inschrijvingsgeld zelf zal moeten betalen. De KMO-portefeuille kan spijtig genoeg geen rekening houden met het feit dat een cursist later instapt. (*)
  Vbn
  • Als je inschrijft op 10 september voor een cursus die gestart is op 3 september, kan je werkgever een aanvraag doen tot 17 september = startdatum van de cursus + 14 dagen.
  • Als je pas inschrijft op 20 september voor diezelfde cursus die gestart is op 3 september, is de termijn van 14 dagen ondertussen verstreken en kan je werkgever geen aanvraag meer doen. De uiterlijke datum om dit aan te vragen was immers op 17 september.
   Meer info op http://www.agentschapondernemen.be/artikel/aanvraag
   De volledige werkwijze is uitgebreid beschreven op  www.kmo-portefeuille.be.
 • Het erkenningsnummer van CVO Leerstad is DV.O 103961
 • Wanneer de subsidiëring van je inschrijvingsgeld op onze rekening is gestort, word je via een secretariaatsmedewerker hiervan op de hoogte gebracht.

 

(*) Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de steun voor ondernemerschapsbevorderende diensten”.
Artikel 34, pagina 8.