Onze secretariaten

 • Lokeren - 09/348.38.45
  Groendreef 31
 • Dendermonde - 052/25.87.42
  Begijnhoflaan 1
 • Hamme - 052/72.72.25
  Verbindingsstraat 66

Surf direct naar ...

aanvraag info

online inschrijven

test je kennis

eloprivacy policy

Inschrijven op nieuwsbrief

infofan van horecaconstructiv


1. Extra premie als je een 1ste diploma secundair onderwijs behaalt via een CVO
2. Cevora betaalt inschrijvingsgeld terug
3. Premies in de bouw
4. Premies in de horeca

1. Extra premie als je een 1ste diploma secundair onderwijs behaalt via een CVO

Als je als cursist een eerste keer het diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs behaalt, wordt je een premie toegekend die gelijk is aan het inschrijvingsgeld dat je voor een opleiding hebt betaald. Concreet betreft dit de terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor de diplomagerichte opleiding of de HBO5 opleiding die je in combinatie met de opleiding Aanvullende algemene vorming hebt gevolgd om een diploma secundair onderwijs te behalen.

Je vindt alle informatie op < premie voor diplomagerichte opleidingen >

Voor het bepalen van deze premie wordt het inschrijvingsgeld dat je betaald hebt meegerekend, m.a.w. als je volledige of gedeeltelijke vrijstelling hebt genoten, wordt die mee in rekening gebracht.

Om een premie te verkrijgen moet je een aanvraagdossier indienen bij de afdeling Volwassenenonderwijs, 7 A 17, Koning Albert II-laan 15 in 1210 Brussel.

Het aanvraagdossier bestaat uit:

 • een ingevuld aanvraagformulier dat je vindt op http://ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=3833
 • een kopie van je diploma secundair onderwijs,
 • het originele inschrijvingsformulier met vermelding van het inschrijvingsgeld dat je voor de opleiding in kwestie hebt betaald, uitgereikt door het centrum of de centra waar je de opleiding geheel of gedeeltelijk hebt gevolgd. Op de betalingsbewijzen moet het aantal lestijden van de gevolgde opleidingsonderdelen vermeld staan.
 • In sommige studiegebieden zijn er modules die niet alleen deel uit maken van een diplomagerichte opleiding (zie hierboven) maar ook van andere opleidingen binnen hetzelfde studiegebied. Dit zijn de zogenaamde "gemeenschappelijke modules". Als je deze premie aanvraagt, mag je ook het originele bewijsstuk van het inschrijvingsgeld dat je voor de gemeenschappelijke module in kwestie hebt betaald, in rekening brengen.

Denk eraan dat je uiterlijk één jaar na het uitreiken van het diploma deze premie moet aanvragen.  Men baseert zich op de datum die vermeld staat op het diploma.

De afdeling Volwassenenonderwijs informeert je na uiterlijk 45 kalenderdagen of het aanvraagdossier aan de voorwaarden voldoet. Bij een positieve beslissing vermelden ze ook de betalingstermijn.

2. Cevora betaalt inschrijvingsgeld terug

cevora

 • Ben je als cursist werkzaam als bediende in een APCB-bedrijf van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden?
 • Volg je op eigen kosten een beroepsopleiding buiten de werkuren?

Dan kan je bij CEVORA, het vormingscentrum van het APCB, een tussenkomst vragen in de inschrijvingskosten voor cursussen die je op eigen initiatief volgt.
CEVORA kan je inschrijvingskosten geheel of gedeeltelijk terugbetalen via individuele vormingspremies. Premies tot maximaal € 375 per schooljaar zijn mogelijk!
Op deze manier ondersteunt de sector bedienden die wensen bij te blijven.

Wil je weten of je in aanmerking komt?
Of hoe je die premie moet aanvragen?

Aarzel niet en surf naar de website van Cevora voor meer gedetailleerde informatie
http://www.cevora.be/opleidingspremies

3. Premies in de bouw

constructiv

Constructiv (voorheen: het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid) is een dienstverlenende organisatie voor de bouwsector en stelt onder een aantal voorwaarden premies ter beschikking.

 • Zaterdagopleiding:
  Dan kan je een premie ontvangen van € 6,25 per gevolgd uur à € 6,25€ x 8 uur = 50€. Wanneer de opleiding echter minder dan 8 uur bedraagt, zal ook het bedrag minder zijn.
 • Avondopleiding:

  • Op vraag van de werkgever (wanneer de werkgever op de hoogte is): € 6,25 per gevolgd uur (maximum van € 250 per jaar)
  • Op vraag van de arbeider (zonder medeweten van de werkgever): € 2,5 per gevolgd uur (maximum van € 250 per jaar).

Meer informatie vind je op http://www.constructiv.be/nl-BE/
Voor vragen: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

CONSTRUCTIV
Koningsstraat 132 bus 1
1000 Brussel
02/209.65.65

4. Premies in de horeca

fan van horeca

Werknemers in de horecasector die zich inschrijven voor een cursus in de opleiding Wijnkenner en Bierkenner kunnen hiervoor een premie aanvragen bij Horeca Vorming Vlaanderen.

Als cursist voldoe je aan deze voorwaarden:

 • Je bent ingeschreven als werknemer in de horeca (PC 302) bij aanvang van de module én op het moment dat de aanvraag voor financiële tussenkomst wordt ingediend. Om dit te staven moet men een kopie van de meest recente loonfiche als bijlage bij het aanvraagdocument toevoegen.
 • De persoon/partij die het inschrijvingsgeld van de cursist betaallt, dient de aanvraag in.
 • Je bent geslaagd voor de module.
 • Jij of de persoon/partij die je inschrijvingsgeld betaalt, dient de aanvraag in voor de start van het nieuwe schooljaar.

Horeca Vorming Vlaanderen kan financieel tegemoetkomen voor 50% van het inschrijvingsgeld.

Voldoe jij aan de voorwaarden?

Surf naar www.fanvanhoreca.be/premiecvo en download het aanvraagformulier.
Op de website vind je het volledige reglement.