Onze secretariaten

 • Lokeren - 09/348.38.45
  Groendreef 31
 • Dendermonde - 052/25.87.42
  Begijnhoflaan 1
 • Hamme - 052/49.99.72
  Verbindingsstraat 66

Surf direct naar ...

aanvraag info

online inschrijven

test je kennis

elo

 

Praktische informatie
Aandachtspunten voor een vlotte registratie:
 • Hou je identiteitskaart of SIS-kaart bij de hand. We kunnen een inschrijving enkel registreren met een geldig rijksregisternummer.
 • Je schrijft altijd in voor een cursus op jaarbasis, bv. Tekstverwerking 1 + 2, Duits jaar 2,...
 • Raadpleeg op voorhand onze uurroosters om de juiste cursusgegevens te kunnen invullen.
 • Elke cursus vereist een goede basiskennis van het Nederlands. We verwachten dit ook voor alle vreemde talen, IT-pakketten, Kleding, Kapper, Lassen, Bedrijfsbeheer,.... Kortom dit geldt voor alle cursussen. We verwijzen je graag naar onze opleidingen Nederlands voor anderstaligen als er een probleem zou zijn.
 • Niet alle cursussen zijn geschikt voor beginners. Lees daarom de juiste toelatingsvoorwaarden op elke cursusfiche goed na.
 • Als je een beroep op verminderd inschrijvingsgeld kan doen, kan je ook elektronisch inschrijven. Je moet je attest tot vermindering of vrijstelling inscannen en meesturen als bijlage.
 • Als de klas ondertussen volzet zou zijn, word je hiervan telefonisch of via e-mail op de hoogte gebracht. Je krijgt dan de kans om voor een andere cursus in te schrijven.
 • Als je vragen hebt of specifieke informatie wil, kan je ons secretariaat bellen op 09/348.38.45 tijdens onze openingsuren.
Hoe kan je vlot elektronisch inschrijven?
 • Stap 1
  Je doet hier je elektronische inschrijving en verzendt deze naar CVO Leerstad.

 • Stap 2
  Wij controleren of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, of er nog plaats vrij is, ...
  Je krijgt een voorlopige inschrijving per mail binnen de 5 werkdagen, met onze vraag om binnen de 5 werkdagen het inschrijvingsgeld op onze rekening te storten of je opleidingscheques aan de balie binnen te brengen. De bevestiging vermeldt o.m. het verschuldigde inschrijvingsbedrag en ons rekeningnummer.
  Opgelet:
  • Als je op dit moment nog je cheques moet aanvragen, zal je eerst moeten betalen. Je moet immers 3 weken op je cheques wachten en dan is deze periode al lang verlopen.
  • Als je van verminderd inschrijvingsgeld gebruik kan maken, moet je bij je elektronische inschrijving je ingescande document van bv. VDAB, OCMW-leefloon, mindervalide,… meesturen. Na controle sturen we je een voorlopige inschrijving met de vraag het resterende bedrag te betalen.
  • Het mailbericht dat je hiervan krijgt, bevindt zich in een no-reply-zone waarop je geen bijkomende vragen kan doormailen. Voor meer info kan je gemakkerlijk bellen naar onze balie op 09/348.38.45.

 • Stap 3
  Je doet de betaling binnen de aangegeven termijn van 5 werkdagen. Zo niet vervalt je voorlopige inschrijving. Betalen doe je via overschrijving (bv. PC-banking) op het rekeningnummer dat je van ons krijgt toegestuurd. Je betaalt het vermelde bedrag en vermeldt op je overschrijving duidelijk je kwitantienummer, je naam en de gekozen opleiding.
  Bv. 20569859 - Jan Janssens – Tekstwerking 1+2 te Hamme op donderdagavond

 • Stap 4
  Pas als het juiste inschrijvingsbedrag op onze rekening is gestort, wordt je inschrijving bij ons officieel geregistreerd. Je zal aansluitend (max. 5 werkdagen) een definitieve bevestiging van je inschrijving per mail ontvangen.

 • Stap 5
  Als je daarna nog opleidingscheques wil aanvragen/indienen, kan je deze aan één van onze balies komen binnenbrengen. We storten aansluitend het juiste bedrag terug.

Voor alle starters in onze Graduaatsopleidingen voorzien we altijd een intakegesprek, ook voor elektronische inschrijvingen. Pas daarna kan je inschrijven.
Voor cursussen Nederlands voor anderstaligen kan je enkel via onze balies inschrijven. We verwerken geen elektronische aanvragen voor dit studiegebied.
Klik hier voor meer info