gecombineerd onderwijs 02 gecombineerd onderwijs 01gecombineerd onderwijs 04


1. Gecombineerd onderwijs
2. Onze aanpak op jouw maat
3. Onze visie
4. Jouw cursus in gecombineerd onderwijs

1. Gecombineerd onderwijs

Gecombineerd onderwijs in CVO Leerstad bestaat uit een verantwoorde mix van

 • contactmomenten (naar school komen)
 • en afstandsleren (thuis verder studeren via het internet).

Zo krijg je als cursist de kans om te leren, onafhankelijk van plaats en tijd, op momenten dat het je uitkomt en aan het tempo dat het beste bij jou past. En toch kan je altijd blijven rekenen op de professionele ondersteuning van een leerkracht.

Prachtig toch?

http://www.youtube.com/tollproject

2. Onze aanpak op jouw maat

 • We voorzien voldoende contactmomenten, verantwoord afgewisseld met een aantal afstandsmomenten. Het accent blijft duidelijk liggen op het "echt naar school komen en les volgen in de klas".
 • De begeleidende leerkracht besteedt extra aandacht aan de noodzakelijke basisattitudes van de student die zijn tijd moet kunnen plannen, zelfstandig moet kunnen werken, open moet staan voor nieuwe werkvormen en nood heeft aan ondersteuning en begeleiding.
 • We voorzien voldoende professionele begeleiding en opvolging van de cursisten, ook in het luik afstandsonderwijs. De lesgever checkt je oefeningen en geeft feedback, hij volgt je vorderingen en helpt je graag verder helpen met al je vragen. Hij gaat je leergedrag actief proberen stimuleren, en laat je niet aan je lot over.
 • We streven naar een overzichtelijke structuur van de aangeboden leerstof via duidelijk gestructureerde leerpaden. Alle lesmateriaal staat on-line op ons leerplatform.
 • Als extra ondersteuning is er ook dikwijls een handboek en ander cursusmateriaal waarin je alles nog eens kan nalezen.
 • We gebruiken de moderne communicatiemiddelen van het elektronisch leerplatform ELO optimaal en doeltreffend. 
  • Je hoeft niets te downloaden en je kan je cursus 24 uur op 24 raadplegen. Je studeert dus waar en wanneer je wil.
  • Alle oefeningen en opdrachten staan online.
  • Er zijn filmpjes en presentaties die je uitleggen hoe alles werkt.
  • Vanuit de leeromgeving kan je vragen en opdrachten naar de lesgever sturen.
  • Je leerkracht geeft duidelijke en stimulerende feedback op je prestaties.
  • Voor de meeste cursussen heb je ook de mogelijkheid om aan je collega-cursisten feedback te vragen via een actief forum of deel te nemen aan groepsdiscussies. Vanuit hun ervaring kunnen andere cursisten ook bijdragen tot de oplossing van je probleem.
 • Het aangeboden cursusmateriaal op het ELO is aantrekkelijk en uitnodigt uit tot interactie: afbeeldingen en foto's, schema's, filmpjes, demonstraties en presentaties, testen en oefeningen, interactieve animaties, etc.
 • Evaluatie zien we als een onderdeel van het leerproces.
  Evaluatie wordt niet gezien als doel op zich, maar is een noodzakelijk onderdeel van het leerproces dat begeleiding op maat mogelijk moet maken. We willen een sterke leeromgeving waar cursisten in hun leerproces worden begeleid en bijgestuurd, waar ze worden gemotiveerd en gestimuleerd tot nieuwe uitdagingen in levenslang leren.
 • Na het succesvol afronden van elke cursus ontvang je een officieel attest van de module.

3. Onze visie

De aanpak via het gecombineerd onderwijs biedt de mogelijkheid om in een gecontroleerde en ondersteunende omgeving op een zelfstandige basis een aantal topics te verwerken. Je bepaalt zelf waar en wanneer je aan zelfstudie doet (anywhere and anytime). Het systeem bevordert het zelfstandig leren en het verwerken van informatie op eigen tempo. Je verliest bovendien minder tijd aan onderwerpen die je al beheerst en je kan daardoor meer focussen op actuele leernoden (just enough).

Je krijgt de mogelijkheid tot computergestuurde of andere testen voor zelfevaluatie, en je kan hierdoor gestimuleerd worden om je eigen leerproces (beter) te sturen.
Wij hopen op een hogere effectiviteit en productiviteit bij een grotere leerinspanning. We willen je nog meer stimuleren om actief te leren.

De manier van informatie verwerken en de aanpak zullen regelmatig bijgestuurd worden door momenten van contactonderwijs, en je moet altijd kunnen rekenen op een optimale en persoonlijke ondersteuning van de lesgever via het ELO voor het luik afstandsonderwijs.

Op deze manier word je voorbereid op een professionele carrière in je vakgebied, waar zeker een deel zelfstandig werk naar waarde zal geapprecieerd worden.

4. Jouw cursus in gecombineerd onderwijs

Of je cursus als gecombineerd onderwijs wordt georganiseerd, kan je nalezen op de cursusfiche van de gekozen opleiding.