infoopleidingscheques klein


Vanuit de overheid zijn we verplicht om een aantal kleine wijzigingen in verband met de opleidingscheques door te voeren.
Veel is er niet veranderd. Als niet-hooggeschoolde werknemer kan je nog altijd gebruik maken van deze cheques voor zowel het cursusgeld als het cursusmateriaal.

Wijzigingen

 • Opleidingscheques voor cursusgeld = exact bedrag (of minder)
  Het totaal van de opleidingscheques moet exact zijn en mag dus de kostprijs van het cursusgeld niet meer overschrijden. We mogen een hoger bedrag niet aanvaarden. Minder mag wel en dan betaal je het overige deel met bancontact aan de balie.
  Bv. Als je cursus € 90 zou kosten, vraag je exact voor € 90 cheques aan (en dus niet voor bv. € 100).

 • Opleidingscheques voor cursusmateriaal = exact bedrag (of minder)
  Als je handboek bv. € 19 kost dan mag je niet om € 20 cheques aanvragen maar wel om € 15. Wij kunnen dan ook maar die € 15 terugstorten op jouw rekening.

 • Opleidingscheques voor het cursusgeld en cursusmateriaal worden altijd apart verwerkt
  Je mag nooit alle bestellingen combineren in één bestelling want elke betaling met opleidingscheques dient afzonderlijk te gebeuren.
  Dus graag 2 aparte bestellingen voor:
  • cursusgeld,
  • cursusmateriaal.
 • Per schooljaar mag je maximum een totaalbedrag van € 250 aan cheques binnenbrengen
  De cheques voor cursusgeld plus cursusmateriaal worden hiervoor samen geteld.

 

Meer info

pijltje groen 2Klik hier voor alle informatie over opleidingscheques of kom langs aan één van onze balies.